Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2012

exquisitecorpse
6713 a48e 420
Reposted fromsomnambule somnambule
exquisitecorpse
6716 260e 420
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla
exquisitecorpse
exquisitecorpse
exquisitecorpse
7021 009f 420
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku

July 06 2012

exquisitecorpse
6046 092d 420
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka

July 02 2012

exquisitecorpse
7611 a6bf 420
Reposted fromverdantforce verdantforce
exquisitecorpse
7604 8ea2 420
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel
exquisitecorpse
Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
— Albert Einstein
Reposted fromaccidientte accidientte
exquisitecorpse
7919 f4f7 420
Reposted frominezol inezol
exquisitecorpse

June 30 2012

exquisitecorpse

Tort z muchomora czerwonego

- 3 dojrzałe, barwne kapelusze muchomora
- 2,5 szklanki cukru pudru
- 5 żółtek
- kostka masła
- cytryna
- 2 łyżki rumu

Kapelusze skropić rumem. Utrzeć żółtka z dwiema szklankami cukru pudru i masłem. Dodać drobno posiekaną skórkę z cytryny. Przekładać kapelusze masą. Czerwony kropkowany wierzch tortu oblać lukrem zrobionym z reszty cukru pudru i soku cytrynowego.
Jeść powoli. Czekać.

exquisitecorpse
Play fullscreen
after this there will be no one

June 28 2012

exquisitecorpse
4447 3056
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000

June 27 2012

exquisitecorpse
exquisitecorpse
Reposted fromsunwalk sunwalk
exquisitecorpse
Reposted fromrav rav
exquisitecorpse
8088 dd00
Reposted fromprzesilenie przesilenie
exquisitecorpse
8252 04b6 420
Reposted fromfosgen fosgen
exquisitecorpse
8753 b5d4 420
Reposted fromfosgen fosgen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl