Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2013

exquisitecorpse
3235 92b3 420
true . 
Reposted fromifoundparadise ifoundparadise
exquisitecorpse
Reposted frombluuu bluuu
exquisitecorpse
Reposted frombeinthe beinthe
exquisitecorpse
Reposted frombethgadar bethgadar
exquisitecorpse
exquisitecorpse
exquisitecorpse
Reposted fromtwice twice viausunto usunto

January 18 2013

exquisitecorpse
0075 ed69
Reposted fromzielono zielono viaaudreyyfication audreyyfication
exquisitecorpse
1300 ff5e 420
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viaa-antimatter a-antimatter
exquisitecorpse
sometimes even a hedgehog need a hug
Reposted fromwhoifnotme whoifnotme viaa-antimatter a-antimatter
exquisitecorpse
exquisitecorpse
8629 a51e 420
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer
exquisitecorpse
Fajnie mieć gromadę kotów. Jeśli czujesz się źle, po prostu patrzysz na koty i czujesz się lepiej, bo one wiedzą, że wszystko jest jak jest. Nie ma się czym podniecać. Po prostu wiedzą. Są zbawicielami. Im więcej masz kotów, tym dłużej żyjesz. Jeżeli masz sto kotów, będziesz żył dziesięć razy dłużej niż gdybyś miał dziesięć. Któregoś dnia zostanie to odkryte, a wtedy ludzie będą mieli po tysiąc kotów i będą żyli wiecznie.
— Charles Bukowski
Reposted frommhsa mhsa viakatastrofo katastrofo
exquisitecorpse
8222 9fe4 420
Reposted fromkatre katre viakatastrofo katastrofo
exquisitecorpse
9682 7210 420
Reposted fromadaam adaam
exquisitecorpse
exquisitecorpse
9887 b87e 420
Reposted fromhornymadonna hornymadonna

July 13 2012

exquisitecorpse
7079 8d2b 420
Reposted fromscorpix scorpix
exquisitecorpse
7173 a9b4 420
Reposted fromCocaineComa CocaineComa
exquisitecorpse
7188 3f6f 420
Reposted fromsteppen steppen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl